Servisler
Dönüşüm ve program yönetimi servislerimiz müşterilerimizin “doğru şeyi doğru zamanda yapmalarına” olanak sağlıyor.

— Vaka Çalışması

×

Kampanya Yönetim Yetkinliği Uygulaması

Ortadoğu'daki en başarılı telekom operatörlerinden biri olan müşterimiz, kendi müşterileriyle doğru zamanda, doğru değer vaadleri ile etkili bir biçimde iletişime geçebileceği bir teknoloji çözümü arıyordu.

Ancak, piyasadaki mevcut çözümler işlevsellik, sahip olma maliyeti ve uygulama yaklaşımları açısından birbirlerinden oldukça farklıydı. Yatırım yapılacak uygun teknoloji çözümünü tanımlayabilmek için rehberliğe ihtiyacı vardı.

Yaklaşımımız

İş Gereksinimlerini Tanımlama: Paydaş görüşmeleri, iyi uygulama araştırması ve yetkinlik değerlendirme yoluyla iş gereksinimleri analizi yapıldı. Tanımlanan iş gereksinimlerinden fonksiyonel ve teknik ihtiyaçları belirten teklif isteği (RFP) oluşturuldu.

Tedarikçi Aday Listesi Hazırlama: Potansiyel çözüm sunabilecek nitelikte tedarikçi firmalar tespit edildi ve aday listesi hazırlandı.

Tedarikçi Skor Kartı: Değerlendirme sürecinde belirlenen seçim kriterleri göz önüne alınarak ve şeffaflık ve objektiflik için otomatik puanlama yöntemi kullanılarak çözümler ve tedarikçiler, ağırlıklı işlevsellik ve yetkinlik puanları ile değerlendirildi.

Etkimiz

Müşterimiz, tarafımızdan seçilen aday firmalarla teklif isteği dokümanlarını paylaştı. Gereksinim ve değerlendirme kriterlerinin iyi tanımlanması sayesinde süreç büyük ölçüde kısaltıldı. Ayrılan bütçe etkin bir biçimde değerlendirildi ve bütçeyi aşma veya beklentilerin karşılanmaması gibi olasılıklar ortadan kalktı.

Bizim yaklaşımımızı görmek için tıklayınız
M

Bir şirketin performans düşüklüğünün nedeni her zaman yanlış strateji ya da vizyon olmayabilir. Düşük performans çoğunlukla uygulamadaki boşluklardan kaynaklanır. Bu yüzden sadece işin doğrusunu yapmak yeterli değildir.

Program Yönetim Ofisi

Müşterilerimize büyük ölçekli bir dönüşüm programını başarıyla hayata geçirmeleri için program yönetim yapıları kurma ve işletme konusunda destek veriyoruz. Sadece tasarım ya da uygulama aşamasında değil, proje ve program yönetim teşkilatlarında, süreçlerde, risk ve iletişim planlarında, performans tablolarında ve yüzlerce eşzamanlı yürüyen girişim içeren süreçler arası dönüşüm programlarında da yetkinliğimizi kanıtladık.

Geçiş Dönemi Yönetimi & Uygulama

Bazen müşterilerimizin şirketleri bünyesinde bazı stratejik girişimleri yönetebilecek geçmiş tecrübeye ve ilgili uzmanlığa sahip yeterli sayıda lider bulunmuyor. O zaman geçiş dönemi yönetimi ve düzenli hizmetlerimizi devreye sokarak, girişimlerinin stratejisinin belirlenmesinde, hayata geçmesinde ve hatta operasyonunda müşterimize destek olabiliyoruz.

Değişim Yönetimi

Değişim yönetimi, bir kurumdaki çalışanları, mevcut durumdan kurumun belirlenmiş stratejisi ve vizyonu gereği hedeflenen gelecekteki duruma geçişlerini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. Yönetim değişimi yaklaşımımız performans yönetimi, farkındalık, yetkilendirme, yetkinlik geliştirme ve momentum programları gibi etkili araç ve tekniklerle kurumdaki her seviyeden insanı hedefleyerek sürece dahil eder. such as performance management, awareness, empowerment, and momentum programs.