Servisler
Pazarlama faaliyetleri, pazar etkenlerine bütünsel bir anlayışla bakarak yönetilirse, sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılacak potansiyele sahiptir.

Pazarlama faaliyetleri, pazar etkenlerine bütünsel bir anlayışla bakarak yönetilirse, sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılacak potansiyele sahiptir: Bu etkenler müşteri ihtiyaçları beklentileri, rekabet, örnek uygulamalar ve operasyonel etkenlerdir. Kötü pazarlama, şirketin hem mevcut hem gelecekteki değeri için eşit derecede zarar verici olabilir.

Pazarlama Stratejisi

Piyasa değeri kazanma, koruma ve arttırmaya yönelik inovatif pazarlama stratejileri geliştiriyoruz. Müşterilerimizin pazarlama programlarında çekici müşteri segmentlerini etraflıca tanımlıyoruz, her bir segmente özel profile göre, hedefe yönelik, hem geliri hem karı yükselten uygulama stratejileri geliştiriyoruz. Pazarlama stratejisi hizmetlerimiz, ürün ve servis fikri geliştirmeden, kampanya tasarımına ve uygulama yönetimine kadar çeşitlenmektedir.

Müşteri İçgörüsü & Analitiği

Çok miktarda veriyi ileri analitik ve veri madenciliği teknikleri kullanarak etkin şekilde analiz ederek, ilk bakışta bariz olmayan içgörüleri ortaya çıkarıyoruz ve bu içgörülerden güncel iş stratejileri geliştiyoruz. Müşterilerin segmentlere ayrılması, kayıp oranı tahmini, çapraz/yukarı satış modellemeleri, kampanya optimizasyonu, talep tahmini ve müşteri yaşam boyu değeri modellemesi gibi kapsamlı ve tamamlayıcı müşteri analitiği hizmetleri sunuyoruz. Analitik yaklaşımımızın temelinde, istatistik ve yöneylem araştırmalarında, birçoğu alanında doktora derecesine sahip uzman çalışanlarımızın uyguladıkları kantitatif teknikleri, gerçek müşteri etkileşimi ve müşterilerimize has operasyonel altyapıyla birleştirmemiz yatıyor.

Müşteriyi Elde Tutma ve Sadakat

Günümüz rekabetçi piyasa ortamında, çoğu şirket müşteri sadakatının az olmasından zarar görüyor. Müşteri kazanımına yönelilk reklam ve promosyon programlarına dev pazarlama bütçeleri ayrılsa da kazanılmış müşterileri şirkete sadık kılmak oldukça zordur. Bizim müşteriyi elde tutma ve sadakat yaklaşımımız müşteri kaybının temelinde yatan sebepleri belirlemekle başlıyor. Buna göre bu sebeplere yönelik sadakat ve elde tutma strateji ve programları tasarlıyoruz.

Müşteri Deneyimi Yönetimi

Müşteriyle her etkileşim, müşterinin yaşadığı iyi ya da kötü bir tecrübenin bir parçasıdır. Bu nedenle müşteriyle her bir etkileşim noktasını inceleyip, müşteri tecrübesini görselleştirerek müşterimizin marka vaadi ve sunduklarıyla kıyaslayan ısı haritaları oluşturuyoruz. Ardından, müşterimizin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmesi, satışlarını maksimize ve maliyetlerini minimize edebilmesi için pazarlama ve satış yaklaşımlarını elden geçirmesine ve hizmet seviyelerini düzeltmesine yardımcı oluyoruz.