Servisler
Satış ve hizmet yönetimi önerilerimizi sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak şekilde entegre ediyoruz.

Büyüme konusunda önemli bir fırsat, daha üretken satış işlemlerine odaklanmaktır. Şirketin uzun vadeli çıkarlarını iyileştirilmiş müşteri tecrübesiyle dengelemek için, etkili satış stratejisi ve operasyonun yanında hizmet yönetimi de gereklidir.

Satış ve Hizmet Kanalı Stratejileri

Gelir artırma, kar maksimizasyonu, müşteri tecrübesi iyileştirme, maliyet optimizasyonu, alternatif kanalları kapsama, stratejik müşteri yönetimi, konu ne olursa olsun, müşterilerimizin hedeflerini yakalamalarını sağlamak için kanal stratejileri ve yetkinlikleri (yapı, süreç ve insanlar) geliştiriyoruz.

Satış Gücü Etkinliği

Kaynak kullanımı optimizasyonu, prim ve teşvik yapılarının tasarımı, satış personeli için yetkinlik geliştirme programları ve satıştan sorumlu müdürler için satış performansı yönetimi yapılarına odaklanarak, müşterilerimizin yüksek performanslı satış organizasyonu oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

Satış Operasyonu Yönetimi

En başarılı satış teşkilatları, müşteri ile yüz yüze iletişimi maksimize eden ve müşterileriyle daha fazla kaliteli zaman yaratmak için iç destek alan yapılardır. Biz müşterilerimizin satış kanalı ve teşkilatlarının müşteri ilişkisi oluşturma aktivitelerine odaklanmasını sağlayan Back Office satış operasyonları tasarlamalarına ve uygulamalarına yardımcı oluyoruz.

Özelleşmiş Hizmet Yönetimi

Hizmet yönetim stratejisi ve süreçlerini şirkete has, özgün değer ve ihtiyaç profillerine göre geliştiriyoruz. Özelleşmiş hizmet yönetimi, şirketlerin hizmet yatırımlarından maksimum getiri sağlamalarına olanak sağlar.