Servisler
Sürdürülebilir ve karlı büyüme aktif olarak yönetilebilir ve yönetilmelidir.

— Vaka Çalışması

×

International Expansion Strategy

Recognized as the best European customer relationship management service provider in its sector by numerous independent sources, our client was considering entry into a foreign market (its first international operation outside of its home market).

However, no reliable information on existing and potential market size was available. Practical recommendations were needed on whether to enter the market, and if so, how.

Our Approach

Understanding and Sizing the Market: detailed analysis of demand drivers in main industries, verification and interpretation of the assumptions and results through one-on-one interviews with industry experts onsite

Developing Market Entry Strategy: specific recommendations delivered regarding top priority industries, services to be offered and pricing, attracting high-quality workforce and competitor profiles.

Business Impact

Client successfully entered the target foreign market and established its first international operation. In less than two years after market entry, the client was the fastest growing service provider in the new market; the number of sites operated in the market increased to three; and services in an additional foreign market were launched.

Bizim yaklaşımımızı görmek için tıklayınız
M

Strateji ve Kurumsal Mimari hizmetlerimiz çeşitli yöntemlerle büyüme ve optimizasyon fırsatlarını yakalamaya odaklanıyor.

Bazı yöntemlerimiz performans yönetimi, organizasyonel yapı, insan kaynakları veya süreçlere ilişkin stratejiler ile iç dinamiklerin harekete geçirilmesine odaklanıyor. Bazıları ise işbirlikleri, yeni iş alanları oluşturma ve satın almalar gibi “harici” dinamikleri kullanıyor. Yöntem ne olursa olsun, strateji ve kurumsal mimari hizmetlerimiz müşterilerimizin şirketlerinin stratejik ve finansal performansını yükseltmelerine olanak sağlıyor.

Pazara Giriş Stratejisi

Pazara başarılı bir giriş yapmanız için pazar stratejileri ve faaliyet planları geliştiriyoruz. Yeni pazarlar, mevcut ürün ve servislerle yeni bölgelere açılmak, yan iş alanlarına ya da ana faaliyet alanı olmayan pazarlara girmek anlamına gelebilir. Pazar potansiyelini anlamak ve ölçmek, öncelik alanlarını belirlemek, ve pazara giriş yol haritasını geliştirmek bu süreçteki önemli adımlardır.

Performans Yönetimi

Doğru metrikleri belirlemek ve bu metrikleri doğru şekilde ölçmek performans yönetimi yetkinliği açısından çok önemlidir. Biz hem anlaşılır, iletişimi ve ölçümü kolay hem de firmayı hedeflediği stratejiye ulaştıracak etkinlikte performans yönetimi yapıları geliştiriyoruz.

Organizasyon Tasarımı ve Yetenek Yönetimi

Kurumsal Strateji ve mimariye uygun organizasyonel yapıları tasarlamak, çalışanları doğru görev ve sorumluluk tanımları, performans hedefleri ve yetkinlik programları ile yönetmek, stratejik yönetimi hayata geçirmenin kritik parçalarıdır. Ayrıca müşterilerimize özel yetkinlik geliştirme programları da geliştirip uyguluyoruz.

İş Süreçleri Yönetimi

Belirlenen stratejilerin uygulanması için gereken iş süreçlerini tasarlıyor ve uygulamaya koymak için uzman desteği veriyoruz. Bizim yaklaşımımızda, ilk olarak ana süreçleri getirecekleri değere göre önceliklendiriyoruz, ardından her bir süreci, en yüksek kalitede hizmeti, en üretken şekilde ve en rekabet edebilir maliyetle ve sürede verecek şekilde yapılandırıyoruz.

Uzmanlığımıza paralel olarak danışmanlık hizmetlerimizde büyüme ve optimizasyon potansiyeli en yüksek alanlara odaklanıyoruz.