Servisler
Kurumların, becerilerini sürekli olarak yeniden ayarlayarak ve yetenek havuzlarına yatırım yaparak, rekabette avantaj sağladıklarına inanıyoruz.

— Vaka Çalışması

×

Müşteri Analitiği Programı

Avrupa’nın önde gelen ​​bankalarından olan müşterimiz, müşteri yönetimi stratejisi kapsamında müşteri analitiği yeteneklerini geliştirmeye kararı almıştı. Müşteri analitiğinin veri tabanlı müşteri yönetiminin özünü oluşturduğunun farkında olduğundan, veri stratejisine yatırım yapıp, analitik modeller ve kurum içi yetkinlikleri geliştirerek, müşteri analitiği fonksiyonunu devam ettirmeye karar verdi.

Yaklaşımımız

Mevcut yetkinliklerin kapsamlı şekilde değerlendirme ve incelemesinin ardından bir yol haritası sunduk. Kısa vadeli kilometre taşları kapsamında, müşteri segmentasyonu modelleri (değer ve davranış) geliştirilerek tüm müşteri tabanına uygulandı. Müşteri segmentasyonu modelleri uygulandıktan sonra, çapraz/yukarı-satış hedeflemelerinin iyileştirilmesi için ürün eğilimi modelleri hazırlandı. Uygulanan modellerin düzene sokulması ve yeni müşteri analitik çalışmaları yürütebilmek üzere veri stratejisi ve veri sistem tasarımları hayata geçirildi. Kurum içi analitik yetkinliği artırmak üzere eğitimler ve yetkinlik geliştirme atölyeleri düzenlendi.

Etkimiz

Uygulanan müşteri analitiği modelleri ve geliştirilen yetkinlikler müşterimizi daha müşteri odaklı yaptı ve müşteri odaklılığa dönüşümde önemli bir etken oldu. Firma müşteri yönetiminde, veriye ve gerçeklere dayalı bulgularla hareket eden bir yapıya geçti.

Bizim yaklaşımımızı görmek için tıklayınız
M

Yetkinlik geliştirme hizmetlerimizle kurumların ticari faaliyetlerindeki beceri ve eylemlerini düzenleyerek pazardaki değişimlere ayak uydurmada daha çevik olmalarına yardımcı oluyoruz.

Kurum içi ana yetkinliklerin yerleşmesini temelde üç proje uygulama modeli aracılığıyla sağlıyoruz.

Çözüm Paketleri

Çözüm paketlerimizde önceki projelerimizde uygulamaya alınmış iş modellerimiz yer alıyor. Böylelikle zaten cevabı bulunmuş sorunları çözmek için zaman kaybetmiyoruz. Bu proje uygulama modelinde beklenen sonuçlar proje öncesinde iyi tanımlanmış ve müşterimiz çözüm paketini uygulamak için yeterli bilgiye sahip konumda oluyor. Uygulama kısmı sadece konfigurasyon ve teslim etme sürecinden oluşuyor.

Çözüm Araçları / Tanısal Araçlar

Çözüm paketlerimiz gibi, çözüm araçlarımız da önceki çalışmalarımızdan derlenmiştir. Bu paketler tüm dünyadan iyi uygulamaları ve araştırma-geliştirme çalımalarımızın sonuçlarını içeriyor. Bu proje uygulama modelinde beklenen sonuçlar proje öncesinde iyi tanımlanmış oluyor ancak müşterimiz çözüm paketini uygulamak için yeterli ya da gerekli bilgiye sahip olmuyor. Uygulama kısmı Danışmanlık Hizmetlerimiz kapsamında gerçekleşiyor.

Çalışanlara Yönelik Beceri Geliştirme Programları

Çalışanlara Yöneklik Beceri Geliştirme Programları kurumların ticari faaliyetlerini tek başlarına yürütebilmeleri için gereken becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için, konu ile ilgili Maven Partners uzmanlarının danışmanlığında başlatılmaktadır. Bu programlar sadece bir seminer ya da eğitim egzersizi değildir, uzman danışmanlığında özellikle bilgi transferine odaklanmış kuruma özel programlardır.