Uzmanlık Alanımız
Müşterilerimize tutarlı ve sürdürülebilir bir gelişme ve performans için gerekli araçları sağlayoruz.
 
M

Proje ve araştırmalarımız esnasında şirketlerin karşılaştığı bazı ortak temel zorlukları gözlemledik. Müşterilerimize tutarlı ve sürdürülebilir bir gelişme ve performans için gerekli araçları sağlayarak bu zorlukları aşmalarında yardımcı olmaya odaklanıyoruz.

Uzmanlık alanımız olan temel iş problemlerini ve müşterilerimizin cevaplamasına yardımcı olduğumuz en önemli soruları aşağıda bulabilirsiniz:

Büyüme Stratejileri

En cazip pazarlar hangileridir; bu pazarlarda henüz keşfedilmemiş fırsatlar nelerdir ve bu fırsatlardan yararlanmak için en etkili yollar nelerdir? Bu girişimlere yatırım yapmak için nasıl kaynak veya fon yaratabiliriz?

Değer Stimülasyonu

Mevcut iş ilişkilerinden sürekli olarak nasıl daha fazla kalıcı değer yaratabiliriz? Gelirleri maksimize etmek için çalışırken marka değeri veya karlılığı yıpratmadığımızdan nasıl emin olabiliriz?

Müşteriyi Elde Tutma

Kaybettiğimiz müşterilerin genel anlamda firma gelirleri ve karlılığı üzerinde etkisi nedir; doğru ölçüyor muyuz? Kimi hangi nedenden dolayı kaybedeceğimizi tahmin edebilir miyiz? Değer vaadimizin çekiciliğini nasıl artırabiliriz ve müşteri temas noktalarında çevik müşteri tutma yapılarını nasıl uygulayabiliriz?

Operasyonel Mükemmellik

Yeterince üretken miyiz ve yetkinlik kullanımı açısından sektöre kıyasla neredeyiz? Daha azı ile daha fazlasını sunmak için fırsatlar var mı? Operasyonel yatırımlarımız nasıl bir performans sergiliyor, yatırım getirisi (ROI) beklentilerini karşılıyor mu; eğer karşılamıyorsa, neden? Çalışan tabanımız ile işteki başarımızı örtüştürme konusunda başarılı mıyız? İç yapılarımız ana işlerimizde yenilik ve/veya sürekli iyileştirmeye izin veriyor mu?

Yetenek Geliştirme

Yetenek havuzumuzu nasıl yönetiyoruz; öğrenen kurum yaratma, en iyi, insanları çekme ve elimizde tutma konusunda başarılı mıyız? Firmamızda "liderler" var mı; liderlik vasıflarını taşıyan çalışanları tanımlayacak ve geliştirecek yapılarımız var mı?